Drs. N.H.P. (Nicole) Verwegen

klinisch psycholoog - psychotherapeut

Achter de Muur
Praktijk Kinder- en Jeugdpsychotherapie

De praktijk biedt behandeling aan ouders met kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten en gehinderd worden door klachten als:

  • faalangst, onzekerheid, piekeren, paniek,
  • dwanggedachten en -handelingen,
  • weinig levensvreugde,
  • eet- en slaapproblemen,
  • onbegrepen lichamelijke klachten,
  • gedragsproblemen,
  • onverwerkte ervaringen / herbelevingen,
  • prikkelbaarheid en overgevoeligheid.

De openingstijden van de praktijk zijn:

  • maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Telefonische bereikbaarheid

Wanneer u een voicemailbericht met naam en telefoonnummer inspreekt wordt er naar gestreefd om u binnen 3 werkdagen terug te bellen. De praktijk is bereikbaar op werkdagen binnen kantooruren.
De periode waarin praktijk gesloten is vanwege vakantie, treft u op het ingesproken telefonisch afwezigheidsbericht.


Wachttijd

De wachttijd op 31 januari tot het eerste gesprek betreft begin maart 2017. Na de intake is er geen wachttijd tot behandeling. Voor actuele wijzigingen in de wachttijd kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.